Câu đố về thực vật và hoa quả:

Có hoa không có quả
Lại mang hạt trong mình
Hương bay qua hồ rộng
Lá đội đầu nước xanh.
(Là hoa gì?)