Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Khi đem lại mát cho đời
Khi gieo tai họa bao người khiếp kinh
Có tiếng mà chẳng có hình
Chợt đi, chợt đến tính tình đổi thay?

Đố là gì?