Câu đố về động vật:

Khi còn nhỏ biết lội bơi
Khi lớn mọc cánh bay nơi có nhà
Là con gì?