Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Khách gì đây đó vui chơi
Sáng nay lên núi, chiều mai đồng bằng?