Đố vui dân gian số  3

Vừa bằng quả ổi, khi nổi khi chìm?

Là con gì?