Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - có lá, có cành
Thêm huyền - trâu kéo, ruộng thành đất tơi
Sắc vào - bỏ mạng rong chơi
Rủ nhau phủ kín khắp nơi ruộng đồng.
(Là chữ gì?)