Kẹo ngọt ! Kẹo ngọt!

Ngậm hoài thích ghê

Nhưng bé hãy nhớ

Đánh răng kỹ nè!

 

Kẻo không răng sún

Xấu lắm bé ơi!

Đừng trách kẹo ngọt

Tại mình đó thôi!