Thưa thầy, bài học chiều nay
 
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
 
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
 
Con hóa mình thành bướm và hoa
 
Thưa thầy bài tập hôm qua
 
Con bỏ vào ngăn khóa kín
 
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
 
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin
 
 
Thưa thầy, bên ly cà phê đen
 
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
 
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
 
Mình sẽ là ai ? Tôi sẽ là ai ?
 
 
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
 
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
 
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
 
Soạn bài trong tiếng ho khan
 
 
Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
 
Sao con học hoài không thuộc
 
Để bây giờ khi con hiểu được
 
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy