Ộp, ộp đằng sau nhà

Heo nhỏ mẹ mới mua

Đôi mắt ưa nhắm híp

Cái mõm dài khó ưa!

 

Làm nũng như con nít

Nhưng được nết phàm ăn

Cái đuôi dài xoăn tít

Hay quẫy lại lăng xăng.

 

Heo con thích tắm nắng

Sạch sẽ như trẻ con

Ăn nhiều và mau lớn

Yêu heo con nhiều hơn.