Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào cứ điểm Đông Dương
Chiến trường Biên Phủ, nên thiên sử vàng?