Câu đố tổng hợp:

Có xương, có da, không thịt
Có râu, không tóc, mọc lông đuôi
Có gió thì dạo chơi
Không gió nằm đó mà chơi suốt ngày
Là gì?