Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào nằm giữa Thái Bình Dương
Khí hậu nóng ấm, điều hòa quanh năm?