Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa hôm nay gọi ngày sau
Cả năm chiu chắt mở màu đất đai
Xuân sang ấm cả đất trời
Bật màu hoa nở vàng tươi trên cành.
(Là hoa gì?)