Câu đố về hoa:

Hoa gì với ổi một nhà
Khi chính quả có một màu tím đen?