Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Thất trận vua, tướng đến đây
Phát nhanh ngay “chiếu Cần Vương” gọi người.
Cứu dân, cứu nước, cứu đời
Chống quân xâm lược, oai hùng khắp nơi