Câu đố hoa gì:

Hoa gì tung lửa lên trời
Nhắc ve mở hội gọi mời hè vô?