Câu đố về hoa:

Hoa gì trên má của em
Xinh tươi duyên dáng trông càng thêm yêu?