Câu đố về hoa:

Hoa gì sứ giả tình yêu
Trắng tinh, tím phớt, nói điều gì đây
Mặt nhìn lại chẳng tỏ bày
Chỉ hương ngan ngát, ngất ngây lặng thầm