Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Hàng hóa chất đầy, cần cẩu ngược xuôi
Cảng nào lớn nhất miền Nam nước mình?