Câu đố về thực vật và hoa quả:

Sông không đến, bến không vào
Lơ lửng giữa trời làm sao có nước?
(Là quả gì?)