Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì sinh ở trên đời
"Vạn năm" hoa vẫn sáng ngời cái tên?
(Là hoa gì?)