Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Nơi nào biển bạc rừng vàng
Vịnh nằm cuối đất quê ta mỡ màng?