Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì sáng trắng, chiều hồng?