Câu đố về động vật:

Bờ cát trải dài
Biển xanh bát ngát
Có anh chở cát
Chở mãi chở hoài
Miệt mài năm tháng
Là con gì?