Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có vòi mà chẳng có đuôi
Bụng chỉ thích chứa nước thôi mới kì.
Bình thường chẳng nói năng chi
Gặp lửa lại cáu: "phì, phì" - lạ chưa?
(Là cái gì?)