Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai từng làm chủ biển sông
Năm mươi tàu khách lưu thông khắp miền.
Tự mình đóng lớn tàu thuyền
"Giang hải lâm tuyền Bạch Thái công ty"?
(Là ai?)