Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì chỉ nhớ mùa hè
Rung rinh trước gió, đỏ hoe bên đường?
(Là hoa gì?)