Câu đố về thức ăn:

Lên thăm khe Yến gặp em
Thấy em ngỡ giấc chiêm bao ngọt ngào.