Câu đố về thức ăn:

Hoa cau vàng đậu cành xanh
Võng anh đi trước, kiệu nàng theo sau?