Câu đố về vật dụng:

Con gì chẳng biết nói cười
Mang tin vui đến cho người phương xa
Là con gì?