Câu đố về thực vật:

Họ thanh tên ở trên trời
Mà sao quanh quẩn với người tháng năm
Là quả gì?