Câu đố về động vật:

Con gì to nhất biển khơi
Trên lưng vòi nước phun chơi tháng ngày
Là con gì?