Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hỗ nào ở giữa đất liền
Mà mong đem chứa ba miền trùng dương?