Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng đốt cháy tàu Tây
Trên sông Vàm Cỏ phơi thây quân thù?