Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Là nhà bác học Việt Nam
“Đại Việt thông sử” nổi danh một thời?