Áo hoa sặc sỡ đủ màu,
Đẻ con làm phận bọ sâu hại người

Áo hoa sặc sỡ đủ màu, Đẻ con làm phận bọ sâu hại người