Câu đố về con người và địa danh:

Hồ gì có biển ba quê
Mùa xuân nở trắng hoa lê bên hồ
Là hồ nào?