Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bãi gì xưa nhất Việt Nam
Quảng Ninh vùng mỏ quanh năm bạn cùng?