Câu đố về đồ vật:

Quán quân môn đi bộ
Đến đâu cũng đủ đôi?