Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có bãi Sa Huỳnh.
Di tích Sơn Mỹ, cổ thành Châu Sa