Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì nên nghĩa vợ chồng sớm trưa?
(Là bánh gì?)