Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Hằng năm mùng bốn tháng giêng,
Trung tuần tháng chín “xuân thu nhị kỳ”
Khắp nơi tụ hội về đây
Chùa gì kiến trúc cổ, đầy gỗ lim?