Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Nào đâu thấy dáng, thấy hình
Triệu năm người ấy nuôi mình lớn lên
Ở đâu cũng ngập bốn bên
Tặng người, người nhận lâu bền chẳng vơi.
(Là gì?)