Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Hằng năm cứ đến mồng mười
Tháng ba âm lịch, khắp nơi kéo về
Thắp hương tưởng niệm nguyện thề
Vua Hùng dựng nước, đến bề cháu con