Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Điện Hòn Chén, đồi Thiên An
Sông Hương, núi Ngự, nơi nào hơi em?