Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Hải Vân đèo ở nơi đâu
Xưa nay “đệ nhất hùng quan” nước nhà?