Lão quan ở tỉnh nọ có tính nịnh vợ. Lão ra lệnh cho dân hễ gặp lão và vợ lão thì phải chào: Lạy hau quan ạ!

 Có bác ở quê giả vờ như hoàn toàn chẳng hay gì về cái lệnh đó. Từ xa thấy quan và vợ quan đi cạnh nhau, bác nhanh chân bế chú chó đi gần sát lại. Hễ có ai sắp đi qua, bác gào to:

 - Hai quan đấy!

 Quan cảm thấy bác ta có ý ám chỉ mình, giận dữ quát:

 - Mày dám láo hả, cái lão già.

 Bác ta chỉ vào chó vào nói:

 - Dạ bẩm, chó hai quan, chó này chỉ đáng giá hai quan, thật đấy ạ!