Họa sĩ Hoành vẽ ở đâu, các bạn nhỏ vây quanh ở đấy.

 - Bác à, vẽ gì khó ạ?

 - Vẽ chó, vẽ trâu khó.

 - Vẽ gì dễ ạ?

 - Vẽ ma quỷ là dễ.

 - Sao vẽ ma quỷ lại dễ ạ?

 - Chó, trâu, quanh năm ngày tháng ai chẳng thấy, vẽ sau bị chê ngay. Ma quỷ đã ai thấy bao giờ, thích thế nào thì vễ thế ấy, ai dám hoạnh họe.