Chàng theo sát nàng:
 - Em ơi em đẹp quá!
 - Đẹp bằng anh hôn?
 - Anh làm sao đẹp bằng em được?
 - Đã biết không bằng còn theo tui làm chi cho uổng công?