Cả lớp đang chờ thầy giảng bài mới
 
Thầy: " Thầy có việc bận, cả lớp ta được nghỉ tiết này."
 
Nghe thầy nói xong cả lớp sung sướng vỗ tây ầm ầm
 
Thầy :' khoan đã. Các em đã được nghe thông tin nghỉ học. Vậy các em xử lý thông tin đó như thế nào?"
 
Trò: " Dạ, chúng em sẽ về nhà hoặc đi chơi ạ"
 
Thầy : " Tốt! Đó chính là một ví dụ về " Thông tin và xử lí thông tin". Các em mở vở ra và học bài mới nào!"
 
Trò:....